w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XXVIII/629/21 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu
finansowania zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportów lekkoatletycznych.

Pobierz plik: pdfK.WR.0000.027.2021---Wojewodztwo-Dolnoslaskie.pdf