w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim Nr XVI/184/04 z dnia 26 stycznia 2004 roku w sprawie przystąpienia Gminy Stronie Śląskie do realizacji programów inwestycyjnych na rok 2004 oraz zgody na zaciągnięcie zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji przekraczających granicę ustaloną przez Radę Miejską w Stroniu Śląskim.

Pobierz plik:pdf0250408133.pdf