w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XXXIV/376/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/259/2020
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 27.02.2020 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Szklarska Poręba, na zadania
służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na nowe, ekologiczne źródło ciepła.

Pobierz plik: pdfK.WR.0000.015.2021---Szklarska-Poreba.pdf