w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Czernica nr XXI/226/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji w Gminie Czernica na rok 2021, poprzez wymianę dotychczasowych nieekologicznych źródeł ciepła na ekologiczne urządzenia grzewcze.

Pobierz plik: pdfK.WR.0000.014.2021---Czernica.pdf