w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego nr XX/2/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/73/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2021–2035.

Pobierz plik:pdfK.WR.0000.013.2021---Powiat-Walbrzyski.pdf