w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr XIII/136/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaworzyna Śląska przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2021.

Pobierz plik: pdfK.WR.0000.001.2021---RIO-Jaworzyna-Slaska.pdf