w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Jaworze nr XX/176/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jawor oraz warunków i trybu składania deklaracji.

Pobierz plik: pdfK.WR.0000.135.2020---Jawor.pdf