w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy w Wińsku Nr XVI/98/2004 z 23 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/84/2003 Rady Gminy w Wińsku z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok oraz niektórych zwolnień i obniżek.

Pobierz plik:pdf0190422022.pdf