w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Kłodzko Nr 107/IV/2004 z dnia 16 stycznia 2004 roku w sprawie wskazania inkasentów należności podatkowych i opłat lokalnych.

Pobierz plik:pdf0180408072.pdf