w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Kłodzko Nr 106/IV/2004 z dnia 16 stycznia 2004 roku w sprawie określenia inkasentów należności podatkowych i opłat lokalnych.

Pobierz plik:pdf0170408072.pdf