w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta i Gminy Prochowice nr XXVII/141/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu miasta i gminy Prochowice na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewania ekologiczne, realizowanych na terenie miasta i gminy Prochowice.

Pobierz plik: pdfK.WR.0000.124.2020---Prochowice.pdf