w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Czarny Bór nr XXIX/148/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Czarny Bór na zadania służące ograniczaniu niskiej emisji w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczanie niskiej emisji na obszarze
województwa dolnośląskiego”

Pobierz plik: pdfK.WR.0000.123.2020---Czarny-Bor.pdf