w sprawie rozpatrzenia odwołania Zarządu Powiatu Trzebnickiego od uchwały nr V/19/2004 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Trzebnickiego projekcie budżetu powiatu na 2004 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz objaśnieniami.

Pobierz plik:pdf0140420000.pdf