w sprawie zaopiniowania kandydata na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Pobierz plik: pdfK.WR.0000.115.2020---RIO-Konkurs.pdf