w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Zagrodno nr XXV.165.2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2019 rok.

Pobierz plik: pdfK.WR.0000.111.2020---Zagrodno.pdf