w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydatów na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Pobierz plik: pdfK.WR.0000.108.2020---RIO-konkurs.pdf