w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Powiatu Górowskiego nr XIX/133/2020 z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2020 rok.

Pobierz plik: pdfK.WR.0000.106.2020---Powiat-Gorowski.pdf