w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Lubań Nr XVII/157/2003
z 30 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia opłat administracyjnych.

Pobierz plik:pdf0120410011.pdf