w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem uchwały Rady Gminy Siekierczyn nr XIV/64/03 z 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmian budżetu gminy Siekierczyn na 2003 rok.

Pobierz plik:pdf0110410072.pdf