w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Bolkowie nr XX/142/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Pobierz plik:pdf0992005023.pdf