w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydatów na pozaetatowego członka Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Pobierz plik: pdfK.WR.0000.097.2020---RIO-konkurs.pdf