w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Paszowice nr XVIII/129/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wykonywania i finansowania przedsięwzięcia usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Paszowice w roku 2020.

Pobierz plik: pdfK.WR.0000.096.2020---Paszowice---DUWD.pdf