w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Wądroże Wielkie nr XIX/104/20 z dnia 28 maja 2020 r. zmieniającej uchwałę nr XIII/83/19 Rady Gminy
Wądroże Wielkie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości.

Pobierz plik: pdfK.WR.0000.095.2020---Wadroze-Wielkie---DUWD.pdf