w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Wądroże Wielkie nr XIX/103/20 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Pobierz plik: pdfK.WR.0000.094.2020---Wadroze-Wielkie---DUWD.pdf