w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Żukowice nr XVIII/162/2020 z dnia 28 maja 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

Pobierz plik:pdfK.WR.0000.092.2020---Zukowice---DUWD.pdf