w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Starosty Powiatu Lubańskiego do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 3 kwietnia 2020 r.

Pobierz plik: pdfK.WR.0000.091.2020---Powiat-Lubanski.pdf