w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Burmistrza Ścinawy do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu z dnia 7 kwietnia 2020 r.

Pobierz plik: pdfK.WR.0000.090.2020---Scinawa.pdf