w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XIX/279/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Kąty Wrocławskie dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych.

Pobierz plik: pdfK.WR.0000.087.2020---Katy-Wroclawskie---DUWD.pdf