w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XIX/289/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Pobierz plik: pdfK.WR.0000.086.2020---Katy-Wroclawskie---DUWD.pdf