w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XIX/288/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Pobierz plik: pdfK.WR.0000.085.2020---Katy-Wroclawskie---DUWD.pdf