w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu Górowskiego nr XVI/113/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla Komendy Powiatowej PSP w Górze.

Pobierz plik: pdfK.WR.0000.084.2020---Powiat-Gorowski.pdf