w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XXVI/273/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części na których nie zamieszkują mieszkańcy na terenie Miasta Szklarskiej Poręby, którzy wykonywali działalność gospodarczą czasowo ograniczoną przepisem § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Pobierz plik: pdfK.WR.0000.081.2020---Szklarska-Poreba---DUWD.pdf