w sprawie zaskarżenia uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice nr XVIII/150/03 z 25 listopada 2003 roku w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej oraz zwolnień od tej opłaty na terenie Gminy Prusice.

Pobierz plik:pdf0050420023.pdf