w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Rudna nr XVII/121/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku
od nieruchomości oraz przesunięcia terminu płatności rat podatku od nieruchomości za miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2020 r.

Pobierz plik:pdfK.WR.0000.080.2020---Rudna---DUWD.pdf