w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Jerzmanowa nr XXV/176/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia
terminów płatności rat podatku od nieruchomości.

Pobierz plik:pdfK.WR.0000.079.2020---Jerzmanowa---DUWD.pdf