w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Ścinawie nr XXII/139/20 z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Pobierz plik: pdfK.WR.0000.078.2020---Scinawa---DUWD.pdf