w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Ścinawie nr XXI/134/20 z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniającej uchwałę nr LXI/217/13 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Ścinawa
oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Pobierz plik:pdfK.WR.0000.077.2020---Scinawa---DUWD.pdf