w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim
Nr XIV/169/03 z dnia 1 grudnia 2003 roku w sprawie opłaty administracyjnej.

Pobierz plik:pdf0040408133.pdf