w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 51/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr XIX/164/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/144/19 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2020 rok.

Pobierz plik: pdf0732020013.pdf