w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 35/2020 z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Miejskiej w Prusicach nr XIX/119/20 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Prusice na 2020 rok.

Pobierz plik: pdf0722020023.pdf