w sprawie rozpatrzenia zastrzeżenia Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 25 marca 2020 r.

Pobierz plik: pdf0712012013.pdf