w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XXIV/259/20 z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu płatności
rat podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez średnich przedsiębiorców.

Pobierz plik: pdf0702008043.pdf