w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XXIV/258/20 z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia, za część
roku 2020, z podatku od nieruchomości związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.

Pobierz plik: pdf0692018043.pdf