w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 42/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach nr XVIII/107/20 z dnia 27 stycznia 2020 r. - uchwale budżetowej na rok 2020

Pobierz plik: pdf0682021011.pdf.