w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Wądroże Wielkie nr XV/95/20 z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wądroże Wielkie na rok 2020 i ustalenia budżetu w części dotkniętej nieważnością.

Pobierz plik: pdf0672005062.pdf