w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 46/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Gminy Wądroże Wielkie nr XIV/88/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wądroże Wielkie na 2020 rok.

Pobierz plik: pdf0662005062.pdf