w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Karpaczu Nr XXI/127/03 z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie najdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta w 2003 roku.

Pobierz plik:pdf0010406011.pdf