w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 24/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie
wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Gminy Kobierzyce nr XIV/273/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobierzyce na 2020 rok.

Pobierz plik: pdf0622023052.pdf