w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr XVIII/9/20 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie dokonania zmiany
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaworzyna Śląska.

Pobierz plik: pdf0612009043.pdf