w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy nr XVI/156/20 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Pobierz plik: pdf0592019011.pdf